سفارش تبلیغ
صبا

شمیم حیات

 جواب همدلی را با رازداری بده

سکوت

جواب تشکر را با تواضع

جواب کینه را با گذشت

جواب بی مهری را با محبت

محبت 

جواب پشتکار را با تشویق

جواب یکرنگی را با اطمینان

جواب دورنگی را با خلوص

جواب بی ادب را با سکوت

جواب نگاه مهربان را با لبخند

لبخند

جواب حسادت را با اغماض

جواب خواهش را با بی غرور

جواب خشم را با صبوری

 


نوشته شده در شنبه 89/7/24ساعت 12:15 صبحنوشته ی حسیبا دلنوشته همراهانم ( ) |

   1   2      >

Design By : Pichak