سفارش تبلیغ
صبا

شمیم حیات

«  یک زندگی »

یک آواز می تواند لحظه ای را برانگیزد.

یک گل می تواند رویایی را بیدار کند.

یک گل 

یک درخت می تواند آغازگر جنگلی باشد.

یک پرنده می تواند پیام آور بهار باشد.

یک لبخند آغازگر دوستی است.

یک لبخند 

یک دست گرفتن ، ترفیع دهنده ی روح است.

یک دست 

یک ستاره می تواند کشتی ایی را در دریا هدایت کند.

یک کلمه می تواند هدفی را شکل دهد.

یک پرتو آفتاب اتاقی را روشن کند.

یک شمع ظلمت را تباه می سازد.

یک شمع 

یک تبسم بر نومیدی غلبه می کند.

یک قدم می بایست شروع کننده ی هر سفر باشد.

یک کلمه می بایست آغازگر نیایشی باشد.

یک کلمه 

یک امید روح هامان را به اوج می رساند.

یک نوازش می تواند توجه به تو را نشان دهد.

یک نوازش

یک صدا می تواند با فرزانگی طنین بیفکند.

یک قلب می تواند حقیقت را بشناسد.

یک قلب 

و یک زندگی می تواند تفاوت را به وجود بیاورد. 

و یک زندگی  

 


نوشته شده در پنج شنبه 88/7/30ساعت 11:0 صبحنوشته ی حسیبا دلنوشته همراهانم ( ) |

   1   2      >

Design By : Pichak