سفارش تبلیغ
صبا

شمیم حیات

«  تقدیم به مادر جون نازنینم و تمام مادران مهربون  »

مادر دوستت دارم و تا ابد به تو محتاجم.

تا ابد دوستت دارم و به تو محتاجم.

 به تو محتاجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 و همین لحظه این قدر اشک برای ریختن دارم که موهایت تر شود .

خودم را از تو دور کرده ام ، با این وجود توجه و عشق تو هنوز در دلم بر پاست.

  توجه و عشق تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 تو مأمن و سرپناه من هستی.

که مرا از گزندها و آسیب ها حفظ می کنی.

من از دیوارها می گذرم و پرواز می کنم.

مأمن و سرپناه من

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تمام کارهایی را که باید ، انجام می دهم تا در پناه تو باشم.

شاید من یاغی و سرکش باشم.

اما میدانم حتی زمینی که روی آن ایستاده ام از عشق تو سرشار است.

 سرشار از عشق تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 من منتظر لبخند درخشان و پرغرور تو هستم ، مادر

لبخندی که هر گره ای را باز می کند.

 رنج کشیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای تمام لحظاتی که به خاطر من رنج کشیده ای متأسفم.

اما بعد از طوفان های کوچک،

این آرامش است که پا برجا خواهد ماند.

 

آرامش
نوشته شده در چهارشنبه 89/3/12ساعت 12:52 صبحنوشته ی حسیبا دلنوشته همراهانم ( ) |


Design By : Pichak