سفارش تبلیغ
صبا

شمیم حیات

«  درس های پروردگار  »

پروردگار از سکوت استفاده می کند ، تا درسی درباره ی مسئولیت واژه ها بدهد.

از خستگی استفاده می کند تا بتوان ارزش بیداری را دریافت.

از بیماری استفاده می کند تا برکت سلامتی را آشکار کند. 

خداوند از آتش برای ارائه ی درسی درباره ی آب استفاده می کند. 
از زمین استفاده می کند تا ارزش هوا را شناخته شود.

از مرگ استفاده می کند تا اهمیت حیات را نشان دهد.

خداوند از تنهایی برای آموختن مواهب هم زیستی سود می برد. 

او از خشم استفاده می کند تا اهمیت بی پایان صلح را نشان دهد.

از ملال و رخوت استفاده میکند تا اهمیت کارهای پرمخاطره و اعراض را نشان دهد.

 

 


نوشته شده در سه شنبه 88/4/30ساعت 3:22 عصرنوشته ی حسیبا دلنوشته همراهانم ( ) |

   1   2   3   4      >

Design By : Pichak